Latest edition Contact Order by e-mail
Editorial
Events
Civil society
Education
Culture
Women
Environment
Calendar
Cover story
Reportage
Interview
Research
Views
Presentation
Publications
History of the civil society
People
Mobilization of resources
Arhive
Home
NGO Fair
2005
Events
Photo Galleries
Arhiva
Archive
Perspectives
Organizational CV
Register of Civil Organizations in Macedonia
Contact


ONLINE VERSION
PRINT VERSION

  ARHIVA  Број 31 Октомври 2003
Коментар
Настани
Календар
Балкан експрес
Европа
Свет
Тема
Интервју
Публикации
Форум
Луѓе
Историјат на граѓанското општество
Историјат на МЦМС
Концепти
Q & A
Погледи
Претставување
Донатори
Избор

Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
News

Граѓански свет, број 31, октомври 2003 г.

Корица

Последна и насловна странаВтора и претпоследна странаБрој 31 Октомври 2003
Коментар
Настани
Календар
Балкан експрес
Европа
Свет
Тема
Интервју
Публикации
Форум
Луѓе
Историјат на граѓанското општество
Историјат на МЦМС
Концепти
Q & A
Погледи
Претставување
Донатори
Избор
Број 31 Корици
Број 31 Импресум

Главен и одговорен уредник: Сашо Клековски
Уредници: Гонце Јаковлеска, Катерина Богоева, Маријана Иванова
Лектор: Даниел Медароски
Издавачки совет: Зоран Костов, Мирко Спироски, Теута Чучкова-Крашница, Наташа Габер, Нурие Кадриу, Мухамед Точи, Драги Костадиновски, Свето Стефановски и Сашо Клековски

Адреса на редакцијата: “Никола Парапунов” бб, п.фах 55, 1060 Скопје, Република Македонија

Телефон: 02/3065-381;
Факс: 02/3065-298
Е-маил: graganskisvet@mcms.org.mk

„Граѓански свет“ го издава Македонскиот центар за меѓународна соработка, Скопје

Дизајн: Барбаре/Гелевски - КОМА - Скопје
Печати: „Боро графика“

Ставовите и мислењата објавени во текстовите на „Граѓански свет“ не се одраз на ставовите и мислењата на МЦМС.

Насловна страница: Фото Небојша Гелевски

Внатрешните страници на „Граѓански свет“ се печатени на рециклирана хартија.

 

©MCMS - designed by KOMA