Latest edition Contact Order by e-mail
Editorial
Events
Civil society
Education
Culture
Women
Environment
Calendar
Cover story
Reportage
Interview
Research
Views
Presentation
Publications
History of the civil society
People
Mobilization of resources
Arhive
Home
NGO Fair
2005
Events
Photo Galleries
Arhiva
Archive
Perspectives
Organizational CV
Register of Civil Organizations in Macedonia
Contact


ONLINE VERSION
PRINT VERSION

  Број 08 Септември 2001  Форум

НАСТАНИ
Дали здруженијата на граѓани остваруваат добри односи со јавноста?
Овој пат ве поттикнуваме на размислување и дискусија на Форумот на нашите веб-страници со следното прашање: „Дали здруженијата на граѓани остваруваат добри односи со јавноста?” Промоцијата на сопствената работа и ширење на идеите за кои се залагаме, покрај останатото, може да се оствари преку нашата комуникација со јавните медиуми и, преку нив, со пошироката јавност. Дали се трудиме таа комуникација да биде онаква каква што треба? И како го правиме тоа? Дали пошироката јавност е доволно запозната со нашата работа, со нашите цели, идеи, програмски определби?
Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
News
Број 08 Септември 2001
Број 08 Септември 2001
Вовед
Настани
Погледи
Форум
Претставување
Донатори
Публикации
Избор
Календар
 

©MCMS - designed by KOMA