Latest edition Contact Order by e-mail
Editorial
Events
Civil society
Education
Culture
Women
Environment
Calendar
Cover story
Reportage
Interview
Research
Views
Presentation
Publications
History of the civil society
People
Mobilization of resources
Arhive
Home
NGO Fair
2005
Events
Photo Galleries
Arhiva
Archive
Perspectives
Organizational CV
Register of Civil Organizations in Macedonia
Contact


ONLINE VERSION
PRINT VERSION

  Форум

   

НАСТАНИ

ФОРУМ  

ТЕМА ЗА ДЕБАТА
Дали здруженијата на граѓани остваруваат добри односи со јавноста?

Овој пат ве поттикнуваме на размислување и дискусија на Форумот на нашите веб-страници со следното прашање: „Дали здруженијата на граѓани остваруваат добри односи со јавноста?” Промоцијата на сопствената работа и ширење на идеите за кои се залагаме, покрај останатото, може да се оствари преку нашата комуникација со јавните медиуми и, преку нив, со пошироката јавност. Дали се трудиме таа комуникација да биде онаква каква што треба? И како го правиме тоа? Дали пошироката јавност е доволно запозната со нашата работа, со нашите цели, идеи, програмски определби?

„Граѓански свет” ве поканува да ги изнесете своите мислења, ставови и искуства на оваа интересна тема во текот на овој месец на Форумот отворен на нашите веб-страници (www.graganskisvet.org.mkи www.civicworld.org.mk). Ве молиме во дебатата да учествувате со своето полно име и презиме!
Во наредниот број на „Граѓански свет” ќе објавиме делови од таа интернет-дебата и ќе ја најавиме темата за наредната. За почеток ви претставуваме мислења на оваа тема на неколку лица активни во граѓа­нскиот сектор:


 Тони Јовановски: Генерално, имаме добри односи со јавноста. Мислам дека НВО се тие кои треба да се трудат да ги воспостават и одржуваат тие односи. Повеќето НВО немаат стратегија и програма за односи до јавноста. Тие мораат да комуницираат со масовните медиуми, бидејќи тие се нивниот прозорец кон светот и преку нив допираат до пошироката јавност. Но, имам одредени забелешки до некои медиуми, кои не информираат чисто фактографски, туку информацијата ја проследуваат со свои коментари.

 Калин Бабушку: Односите на здруженијата на граѓани со пошироката јавност се на незадоволително ниво, од причина што здруженијата не внимаваат доволно за подобрување на тие односи. Но, вината ја гледам и кај јавните гласила, кои не гледаат интерес за работата на здруженијата на граѓани. Исто така, и јавноста, притисната од проблемите на транзицискиот период, покажува малку интерес за работата на невладиниот сектор. Но, сепак, мислам дека здруженијата на граѓани се тие кои треба да работат на подобрување на односите со јавноста и на сопствената промоција.

ОД МИНАТОМЕСЕЧНАТА ДЕБАТА:
 Како влијаат последиците од војната врз нашата работа? 


Маша Апостолова: Невладините организации и граѓанското општество стагнираат во воени услови. За да се развиваат, потребен им е мир, пред си, а потоа благосостојба и други материјални услови. Затоа, војната само го уништува граѓанското опстество.

 Дарко Захариев: Мислам дека сите треба да направиме си за да сопре војната: таа го попречува нормалниот живот, работата на невладините организации и не само нивната туку и на целата држава. Војната само не влече надолу, па затоа треба сите да запнеме и да ја повлечеме земјата нанапред. А тоа може само ако запре војната.

Елена Милованова: Како може да не влијае? Војната влијае врз си, па и врз работата на НВО. Доволно е само тоа што мислите ни се обземени со неа. И сите странски погледи се свртени кон воените дејствија. Се намалуваат донациите, се намалуваат можностите за нормално работење.


 

Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
News
Број 08 Септември 2001
Број 08 Септември 2001
Вовед
Настани
Погледи
Форум
Претставување
Донатори
Публикации
Избор
Календар
 

©MCMS - designed by KOMA