Latest edition Contact Order by e-mail
Editorial
Events
Civil society
Education
Culture
Women
Environment
Calendar
Cover story
Reportage
Interview
Research
Views
Presentation
Publications
History of the civil society
People
Mobilization of resources
Arhive
Home
NGO Fair
2005
Events
Photo Galleries
Arhiva
Archive
Perspectives
Organizational CV
Register of Civil Organizations in Macedonia
Contact


ONLINE VERSION
PRINT VERSION

  Настани  Животна средина

НАСТАНИ
Ги „бојкотиравме” автомобилите
Акцијата „Ден без автомо­били” што на една убава есенска сабота во Скопје ја организира Мини­стер­ството за животна сре­дина и про­сторно плани­рање, во соработка со Собранието на град Скоп­је, Општина Центар, Вело­сипедскиот сојуз на Маке­до­нија и К-15 Продукција, беше навистина „полн погодок”.
ДВИЖЕЊЕ НА ЕКОЛОГИСТИТЕ НА МАКЕДОНИЈА
Формиран Еколошки кризен центар
Движењето на екологистите на Македонија деновиве го промовира Еколошкиот кризен центар, формиран во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Македонија. Со овој центар, ДЕМ се вклучува во акцијата за евидентирање, анализирање, информирање и решавање на потенцијалните еколошки проблеми и последици и штети кои врз животната средина и природното и културното наследство на нашата држава ги предизвикаа воените судири.
Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
News
Број 08 Септември 2001
Број 08 Септември 2001
Вовед
Настани
Погледи
Форум
Претставување
Донатори
Публикации
Избор
Календар
 

©MCMS - designed by KOMA