Latest edition Contact Order by e-mail
Editorial
Events
Civil society
Education
Culture
Women
Environment
Calendar
Cover story
Reportage
Interview
Research
Views
Presentation
Publications
History of the civil society
People
Mobilization of resources
Arhive
Home
NGO Fair
2005
Events
Photo Galleries
Arhiva
Archive
Perspectives
Organizational CV
Register of Civil Organizations in Macedonia
Contact






ONLINE VERSION
PRINT VERSION

  Балкан експрес

   

СРБИЈА И ЦРНА ГОРА

Основана федерација на српски НВО (ФЕНС)

На конститутивната седница под наслов „Обединети граѓани“, што се одржа во Белград, од 14 до 16 февруари годинава, претставници на 229 НВО, кои со своите програми покриваат 102 општини во Србија, ја основаа Федерацијата на српски НВО (ФЕНС). По цела година активности насочени кон собирање на што е можно поголем број НВО, иницијативата успеа да ја комплетира првата фаза.

Основна цел на Федерацијата ќе биде да го зголеми при­тисокот врз креаторите на политиката во Србија. Прва иницијатива ќе биде доста­вување на барање до претседателката на Парламентот на Србија за отпочнување процедура за усвојување нов Закон за НВО. Федерацијата исто така треба да им помогне на малите организации преку лобирање и приз­навање на нивната улога во оп­штеството.                                           

Г.Ш.

Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
























News
Број 26 April 2003
Настани
Календар
Балкан експрес
Европа
Свет
Обуки
Публикации
Луѓе
Историја на гра. опш.
Тема
Интервју
Форум
Писма
Концепти
Q&A
Појмовник
Представување
Донатори
Избор
Погледи
Коментар
 

©MCMS - designed by KOMA