Latest edition Contact Order by e-mail
Editorial
Events
Civil society
Education
Culture
Women
Environment
Calendar
Cover story
Reportage
Interview
Research
Views
Presentation
Publications
History of the civil society
People
Mobilization of resources
Arhive
Home
NGO Fair
2005
Events
Photo Galleries
Arhiva
Archive
Perspectives
Organizational CV
Register of Civil Organizations in Macedonia
Contact


ONLINE VERSION
PRINT VERSION

  Број 26 April 2003  Балкан експрес

СРБИЈА И ЦРНА ГОРА
Основана федерација на српски НВО (ФЕНС)
На конститутивната седница под наслов „Обединети граѓани“, што се одржа во Белград, од 14 до 16 февруари годинава, претставници на 229 НВО, кои со своите програми покриваат 102 општини во Србија, ја основаа Федерацијата на српски НВО (ФЕНС). По цела година активности насочени кон собирање на што е можно поголем број НВО, иницијативата успеа да ја комплетира првата фаза.
ОД МИНАТИОТ МЕСЕЦ
Србија и Црна Гора - членка на Советот на Европа
Од 3 април годинава, Србија и Црна Гора е членка на Советот на Европа. Одлуката за зачленување беше до­несена на Комитетот на министри на Советот на Европа на 23 март годинава. Србија и Црна Гора се обврза дека ќе пристапи кон Статутот на Советот на Европа и дека ќе ја потпише Европската конвенција за човекови права.
СЦГ - КОСОВО
Летен универзитет Приштина 2003
Универзитетот на Приштина и “Academic Training Association” ова лето го орга­низираат третото издание на Летен универ­зитет Приштина во Приштина, Косово (СЦГ). Програмата на едно место ќе ги собере заедно регионалните и меѓународните професори и лектори во период од три недели кога ќе одржат 30 курсеви и работилници од полето на хуманоста, правото, економијата, оп­штес­твените науки, уметноста, медицината и природнонаучните науки. Летниот уни­верзитет Приштина ќе се одржи од 14 јули до 1 август. Краен рок за пријавување е 16 мај. Повеќе информации на www.antenna.nl 
ХРВАТСКА
Мама одби поддршка од УСАИД
За време на воената интервенција на САД врз Ирак, Институтот Мултимедија донесе одлука да го поништи договорот преку кој Владата на САД им доделиле грант во висина од 100.000 долари, наменети за развојот на секторот за граѓанско општество во Хрватска.
АЛБАНИЈА
287 деца на “Најголемата светска лекција”
Центарот за правата на децата на Албанија – во соработка со образовните власти во Тирана и Глобалниот марш против детскиот труд, ја организираа „Најголемата светска лекција“ со учество на 287 деца од четири училишта во Тирана, како дел на Глобалната кампања за образование.
ВО БУГАРИЈА
Македонското малцинство се обединува
Во Ново Село, Македонија, на петти аптрил, се сретнаа организациите на македонското малцинство во Бугарија. Средбата ја орга­низираше Светскиот македонски конгрес, а присуствуваа претставници на ОМО Илинден, Пирин, ВМРО-независна и други орга­низации на македонското малцинство во Бугарија. Тие потпишаа протокол за фор­мирање чадор-организација. Инаку, во Бугарија, според пописот од 2002 година, живеат околу 5.000 Македонци.
Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
News
Број 26 April 2003
Настани
Календар
Балкан експрес
Европа
Свет
Обуки
Публикации
Луѓе
Историја на гра. опш.
Тема
Интервју
Форум
Писма
Концепти
Q&A
Појмовник
Представување
Донатори
Избор
Погледи
Коментар
 

©MCMS - designed by KOMA