Latest edition Contact Order by e-mail
Editorial
Events
Civil society
Education
Culture
Women
Environment
Calendar
Cover story
Reportage
Interview
Research
Views
Presentation
Publications
History of the civil society
People
Mobilization of resources
Arhive
Home
NGO Fair
2005
Events
Photo Galleries
Arhiva
Archive
Perspectives
Organizational CV
Register of Civil Organizations in Macedonia
Contact


ONLINE VERSION
PRINT VERSION

  Балкан експрес

   

ХРВАТСКА

Мама одби поддршка од УСАИД

За време на воената интервенција на САД врз Ирак, Институтот Мултимедија донесе одлука да го поништи договорот преку кој Владата на САД им доделиле грант во висина од 100.000 долари, наменети за развојот на секторот за граѓанско општество во Хрватска.

Кон крајот на 2002 г. Институтот Мулти­медија доби финансиска поддршка за две години во висина од 100.000 долари преку Програмата за развој на секторот за граѓанското оп­штество на Хрватска, имплементиран преку Академијата за развој на образованието (АЕД). Преку оваа програма финансиерот одбра 10 НВО кои ги сметаше подобни за обезбедување на одржливоста на хрватските НВО и граѓанското општество,  и оттука за развојот на демократијата.

Реагирајќи критички кон контекстот на економската глобализација, учес­ни­ци­те  вложуваат напори за создавање не­опходни услови за политичка и социјална глобализација. Бидејќи Институтот Мулти­медија се смета себеси како дел  од оваа глобална јавност, со овој потег не  ги презентира ставовите дефинирани во нацио­нален контекст, туку реагира во врска со војната во Ирак  на начин кој е детерминиран со новиот глобален поредок и е во спро­тивност со политичката глобализација.

Г.Ш.

 

Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
News
Број 26 April 2003
Настани
Календар
Балкан експрес
Европа
Свет
Обуки
Публикации
Луѓе
Историја на гра. опш.
Тема
Интервју
Форум
Писма
Концепти
Q&A
Појмовник
Представување
Донатори
Избор
Погледи
Коментар
 

©MCMS - designed by KOMA