Latest edition Contact Order by e-mail
Editorial
Events
Civil society
Education
Culture
Women
Environment
Calendar
Cover story
Reportage
Interview
Research
Views
Presentation
Publications
History of the civil society
People
Mobilization of resources
Arhive
Home
NGO Fair
2005
Events
Photo Galleries
Arhiva
Archive
Perspectives
Organizational CV
Register of Civil Organizations in Macedonia
Contact


ONLINE VERSION
PRINT VERSION

  Балкан експрес

   

СЦГ - КОСОВО

Летен универзитет Приштина 2003

Универзитетот на Приштина и “Academic Training Association” ова лето го орга­низираат третото издание на Летен универ­зитет Приштина во Приштина, Косово (СЦГ). Програмата на едно место ќе ги собере заедно регионалните и меѓународните професори и лектори во период од три недели кога ќе одржат 30 курсеви и работилници од полето на хуманоста, правото, економијата, оп­штес­твените науки, уметноста, медицината и природнонаучните науки. Летниот уни­верзитет Приштина ќе се одржи од 14 јули до 1 август. Краен рок за пријавување е 16 мај. Повеќе информации на www.antenna.nl 

Г.Ш.

Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
News
Број 26 April 2003
Настани
Календар
Балкан експрес
Европа
Свет
Обуки
Публикации
Луѓе
Историја на гра. опш.
Тема
Интервју
Форум
Писма
Концепти
Q&A
Појмовник
Представување
Донатори
Избор
Погледи
Коментар
 

©MCMS - designed by KOMA