Latest edition Contact Order by e-mail
Editorial
Events
Civil society
Education
Culture
Women
Environment
Calendar
Cover story
Reportage
Interview
Research
Views
Presentation
Publications
History of the civil society
People
Mobilization of resources
Arhive
Home
NGO Fair
2005
Events
Photo Galleries
Arhiva
Archive
Perspectives
Organizational CV
Register of Civil Organizations in Macedonia
Contact


ONLINE VERSION
PRINT VERSION

  Обуки

   

ОБУКИ

Раководење со човечки ресурси

Со завршување на курсот за раководење со човечки ресурси учесниците ќе бидат во можност да ги анализираат јаките и слабите страни на организацијата и да бидат спо­собни да идентификуваат кои апскекти на човечки ресурси се потребни да се развијат во нивната организација. Организатор на обуката е ИНТРАК од Велика Британија и ќе се одржи во Оксфорд од 14 до 16 мај оваа година. Лице за контакт е Ребека Блекшоу (r.blackshaw@intrac.org)

 

Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
News
Број 26 April 2003
Настани
Календар
Балкан експрес
Европа
Свет
Обуки
Публикации
Луѓе
Историја на гра. опш.
Тема
Интервју
Форум
Писма
Концепти
Q&A
Појмовник
Представување
Донатори
Избор
Погледи
Коментар
 

©MCMS - designed by KOMA