Latest edition Contact Order by e-mail
Editorial
Events
Civil society
Education
Culture
Women
Environment
Calendar
Cover story
Reportage
Interview
Research
Views
Presentation
Publications
History of the civil society
People
Mobilization of resources
Arhive
Home
NGO Fair
2005
Events
Photo Galleries
Arhiva
Archive
Perspectives
Organizational CV
Register of Civil Organizations in Macedonia
Contact


ONLINE VERSION
PRINT VERSION

  Календар

   

2 февруари

Светски ден на водните станишта

Вториот ден од вториот месец во годината е посветен на водните станишта, кои се дом на огромен број растителни и животински видови. Но, водните станишта и нивниот биодиверзитет с$ повеќе исчезниваат од лицето на Земјата. Овие чувствителни еколошки системи се исушуваат, како последица на природните фактори и на човечкиот фактор, или пак се загадуваат, за што исклучителен виновник е човекот. Светскиот ден посветен на водните ста­ништа е повод да се потсетиме на нивната важна улога во финкционирањето на земјиниот глобален еколошки систем, чиј дел, а не и управувач, сме ние.

Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
News
Број 23 Јануари 2003
Број 23 Јануари
Настани
Календар
Коментар
Писма од читателите
Тема
Интервју
Публикации
Погледи
Концепти
Q & A
Форум
Претставување
Донатори
Избор
 

©MCMS - designed by KOMA