Latest edition Contact Order by e-mail
Editorial
Events
Civil society
Education
Culture
Women
Environment
Calendar
Cover story
Reportage
Interview
Research
Views
Presentation
Publications
History of the civil society
People
Mobilization of resources
Arhive
Home
NGO Fair
2005
Events
Photo Galleries
Arhiva
Archive
Perspectives
Organizational CV
Register of Civil Organizations in Macedonia
Contact


ONLINE VERSION
PRINT VERSION

  Календар

   

8-10 мај

Саем на малостопанствениците и на НВО во Прилеп

Три невладини организации, „Феникс“, „Фак“ и „Вис вива“, од 8 до 10 мај  годинава во Прилеп ќе организираат саем на невла­дини организации „НВО-Ескпо“. Саемот ќе се одржи во склоп на саемот за мало­стопанственици “Преда експо“, во орга­низација на Агенцијата за развој на малото стопанство „Преда“.

За секоја организација што ќе учествува на Саемот ќе се обезбеди простор за штанд, презентација преку видеоматеријал или “power point” на видео бим. Исто така, посебен акцент ќе се стави на одржувањето на Форумот, каде ќе се дискутирана на четири теми: Соработка помеѓу НВО и бизнис-секторот, Соработка помеѓу НВО и медиу­мите, Коалицирање помеѓу НВО, и Односите на НВО со институциите на власта.

Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
News
Број 26 April 2003
Настани
Календар
Балкан експрес
Европа
Свет
Обуки
Публикации
Луѓе
Историја на гра. опш.
Тема
Интервју
Форум
Писма
Концепти
Q&A
Појмовник
Представување
Донатори
Избор
Погледи
Коментар
 

©MCMS - designed by KOMA