Latest edition Contact Order by e-mail
Editorial
Events
Civil society
Education
Culture
Women
Environment
Calendar
Cover story
Reportage
Interview
Research
Views
Presentation
Publications
History of the civil society
People
Mobilization of resources
Arhive
Home
NGO Fair
2005
Events
Photo Galleries
Arhiva
Archive
Perspectives
Organizational CV
Register of Civil Organizations in Macedonia
Contact


ONLINE VERSION
PRINT VERSION

  Избор

   

ИЗБОР    
 

ВЕСТИ ОД БРИСЕЛ 

 

Од декември 2000, ECHO финансира неколку иницијативи за поддршка во донесувањето трајни решенија за преостанатите бегалци во земјата.
Партнерот на ECHO, CESVI, имплементира еден таков проект фокусиран на областите во кои бегалците се сместени во колективните центри. Двесте и педесетте илјади евра обезбедија психолошка поддршка и помош за неформалното образование на ранливите групи меѓу бегалците и децата, тинејџерите и жените во згрижувачките семејства. Оваа интервенција ја промовира и интеграцијата на бегалците во локалните средини преку блиска соработка со локалните НВО кои управуваат со „Вавилон-центрите” (мултиетнички младински центри за дополнителни наставни активности, претходно финансирани од ECHO) и локалните училишта.
Активностите кои ги презеде CESVI се концентрирани на неопходното оспособување на училниците во државните училишта, со цел да се обезбеди пријателска средина, познати како „Феникс центри”, како и  оспособување на персоналот во нив кој вклучува социјални работници, наставници и директори на училишта.
Како дел од образовната програма, во првата недела од јули, CESVI организира куклени претстави во  скопската населба Топаана, Трубарево, Куманово и Тетово. Ромската студентска театарска група „Дархиа” ги изведуваше овие претстави со цел да се пренесе свесноста за потребата од хигиена, како на пример миење заби и раце. Овие претстави, исто така, ги посетија и учениците од локалните училишта. На крајот на секоја претстава публиката добиваше хигиенски пакети кои содржеа шампон, паста за заби и сапун со цел да се подобрат хигиенските навики.
 

Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
News
Број 08 Септември 2001
Број 08 Септември 2001
Вовед
Настани
Погледи
Форум
Претставување
Донатори
Публикации
Избор
Календар
 

©MCMS - designed by KOMA