Latest edition Contact Order by e-mail
Editorial
Events
Civil society
Education
Culture
Women
Environment
Calendar
Cover story
Reportage
Interview
Research
Views
Presentation
Publications
History of the civil society
People
Mobilization of resources
Arhive
Home
NGO Fair
2005
Events
Photo Galleries
Arhiva
Archive
Perspectives
Organizational CV
Register of Civil Organizations in Macedonia
Contact


ФИООМ
Претставена Граѓанската платформа за мир и стабилност

Платформата ги претставува приоритетите на граѓаните на Македонија за одржување мир и потикнување на развојот на државата. Овој документ е резултат на јавните дискусии организирани во Скопје, тетрово, Велес, Прилеп, Кичево, Штип, Струга, Струмица, Битола и Куманово
11.09.2002
Вовед
Писма
Настани
Публикации
Тема
Погледи
Концепти
Интервју
Q&A
Донатори
Форум
Појмовник
Број 17 Јуни 2002
Најава- Изборен фер-плеј
Парламентарни избори со широка партиципација на НВО
Претставена Граѓанската платформа за мир и стабилност
ONLINE VERSION
PRINT VERSION

  ARHIVA  Број 17 Јуни 2002
Вовед
Писма
Настани
Публикации
Тема
Погледи
Концепти
Интервју
Q&A
Донатори
Форум
Појмовник
Број 17 Јуни 2002


ОХО ВО КОАЛИЦИЈА СО 50 НВО
Изборен фер-плеј
Здружението ОХО оформи коалиција од над 50 НВО од Македонија, координирани од седум регионални центри, за спроведување на проектот „Изборен фер-плеј”, чија цел е информирање, едуцирање и мотивирање на гласачите за учество во парламентарните избори што ќе се одржат годинава.
повеќе

 

НВО И ИЗБОРИТЕ
Парламентарни избори со широка партиципација на НВО
Како организирана форма на легално и легитимно граѓанско здружување, НВО настапија како активни градители на иднината на сопствената држава. Над сто невладини организации спроведуваат проекти во Македонија, во контекст на Парламентарните избори, поддржани од неколку фондации, меѓународни организации и дипломатски претставништва - за жал, не и од нашата Влада (со исклучок на еден или два проекта)
Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
News
Број 17 Јуни 2002
Вовед
Писма
Настани
Публикации
Тема
Погледи
Концепти
Интервју
Q&A
Донатори
Форум
Појмовник
Број 17 Јуни 2002
Најава- Изборен фер-плеј
Парламентарни избори со широка партиципација на НВО
Претставена Граѓанската платформа за мир и стабилност
 

©MCMS - designed by KOMA