Latest edition Contact Order by e-mail
Editorial
Events
Civil society
Education
Culture
Women
Environment
Calendar
Cover story
Reportage
Interview
Research
Views
Presentation
Publications
History of the civil society
People
Mobilization of resources
Arhive
Home
NGO Fair
2005
Events
Photo Galleries
Arhiva
Archive
Perspectives
Organizational CV
Register of Civil Organizations in Macedonia
Contact


ONLINE VERSION
PRINT VERSION

  Календар

   

КАЛЕНДАР
 
1-7 октомври
Детска недела
Традиционално, првата недела на октомври им е посветена на децата. Предвидени се повеќе активности (промоции, изложби и други), организирани од Сојузот за грижи и воспитување на децата на Македонија. 
 
6-7 октомври 
Посета на Малешевијата
Граѓанската асоцијација за рекреативно движење – ГАРД и овој месец организира интересна посета на природните лока­литети на нашата држава. Овој пат, дестинацијата е во, за многумина, недо­волно откриената источна Македонија. Викендот, 6 и 7 октомври, се организира посета на Мале­шевијата и на Берово. Заинте­ресираните треба да се пријават што побргу во ГАРД, на телефонот 02/130-000. 
 
 
17 октомври 
 
Во борба против сиромаштијата
Седумнаесетти октомври од ООН е про­гласен за меѓународен ден за борба против сиромаштијата во светот. Хуманитарните активности и донаторството можат да ја ублажат сиромаштијата, но најдоброто оружје против неа е создавањето  услови за работа за невработените и социјалните случаи. Ова нека биде повод и граѓанските здруженија да размислуваат на оваа тема и да преземат одредени акции во таа насока.


23-25 октомври 
 
Саем за граѓанските организации

Македонскиот центар за меѓународна соработка, во соработка со CRS (Catholic Relief Service) и Институтот за трајни заедници, организира Саем за здруженијата на граѓани и фондациите кои работат во Република Македонија. Саемот ќе се одржи во хотелот „Александар палас” во Скопје и претставува извонредна можност граѓа­нските органи­зации да се запознаат, да се прет­стават и да ги разменат искуствата. На саемот се предвидени повеќе обуки, тркалезни маси, трибини, дискусии и други активности.
 
 

Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
News
Број 08 Септември 2001
Број 08 Септември 2001
Вовед
Настани
Погледи
Форум
Претставување
Донатори
Публикации
Избор
Календар
 

©MCMS - designed by KOMA