Latest edition Contact Order by e-mail
Editorial
Events
Civil society
Education
Culture
Women
Environment
Calendar
Cover story
Reportage
Interview
Research
Views
Presentation
Publications
History of the civil society
People
Mobilization of resources
Arhive
Home
NGO Fair
2005
Events
Photo Galleries
Arhiva
Archive
Perspectives
Organizational CV
Register of Civil Organizations in Macedonia
Contact


ONLINE VERSION
PRINT VERSION

  Број 18 Јули 2002  Календар

8-20 септември
ИНТЕЛЕКТ АКЦИЈА: Едукативни трибини
10 септември
ЕРИНА:Изборните програми од аспект на животната средина
16 септември
ДЕН НА ЗАШТИТА НА ОЗОНСКАТА ОБВИВКА: Стоп за озонските дупки
17 септември
МЦМС: Конкурс за обука за раководење со проектен циклус
22 септември
ДЕН НА ЕВРОПА БЕЗ АВТОМОБИЛИ: Да одиме пеш
Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
News
Број 18 Јули 2002
Вовед
Писма од читателите
Тема
Календар
Публикации
Интервју
Погледи
Концепти
Q&A
Појмовник
Форум
Донатори
Избор
Настани
 

©MCMS - designed by KOMA