Latest edition Contact Order by e-mail
Editorial
Events
Civil society
Education
Culture
Women
Environment
Calendar
Cover story
Reportage
Interview
Research
Views
Presentation
Publications
History of the civil society
People
Mobilization of resources
Arhive
Home
NGO Fair
2005
Events
Photo Galleries
Arhiva
Archive
Perspectives
Organizational CV
Register of Civil Organizations in Macedonia
Contact


ONLINE VERSION
PRINT VERSION

  Број 26 April 2003  Представување

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ОСТЕОПОРОЗА
Мисијата за превенција и терапија на остеопорозата
Македонското здружение за остеопороза (МЗО) од Скопје е невладино и непро­фитабилно здружение, регистрирано во 2000 година.
“Нашата визија, како здружение, е Маке­донија да биде земја во која нема да постои заболувањето остеопороза. Мисијата ни е да ги мотивираме жените да преземат акција за превенција и терапија на остеопорозата. По препорака на ИОФ го пререгистриравме здружението, така што го поделивме на два оддела: медицински оддел (проекти и истра­жувања) и одел за пацинти кој истовремено ќе биде одговорен за комуникација со јавноста и за изразување на мислењето на пациентите”, рече доц. д-р Снежана Марко­виќ-Темелкова, прет­седателка на МЗО.
Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
News
Број 26 April 2003
Настани
Календар
Балкан експрес
Европа
Свет
Обуки
Публикации
Луѓе
Историја на гра. опш.
Тема
Интервју
Форум
Писма
Концепти
Q&A
Појмовник
Представување
Донатори
Избор
Погледи
Коментар
 

©MCMS - designed by KOMA