Latest edition Contact Order by e-mail
Editorial
Events
Civil society
Education
Culture
Women
Environment
Calendar
Cover story
Reportage
Interview
Research
Views
Presentation
Publications
History of the civil society
People
Mobilization of resources
Arhive
Home
NGO Fair
2005
Events
Photo Galleries
Arhiva
Archive
Perspectives
Organizational CV
Register of Civil Organizations in Macedonia
Contact


ONLINE VERSION
PRINT VERSION

  Настани

   

ЗДРУЖЕНИЕ НА ТУРЦИТЕ „ЧЕЛЕБИЈА“

Битола, бабам Битола

Во рамките на проектот Битола, бабам Битола, што го спроведува Здружението на Турците „Челебија“ од Битола, на 24 јануари годинава, во овој град се одржа трибина на тема „Културните вредности на Битола“, на која воведничари беа г. Ѓунер Исмаил и г. Иван Додовски.

Трибината здружението „Челе­бија“ ја организира во соработка со Младинскиот културен центар во Битола, а таа привлече голем интерес. Фокусот на дискусијата беше ставен на различните културни вредности на овој град, посебно на разнородните етнички култури кои го соз­даваат неговото ткиво.

Оваа трибина е дел од проектот Битола, бабам Битола, кој опфати уште два интересни настани - едниот беше изложба на книги на турски јазик печатени во Република Маке­донија, организирана во партнерство со Матичната и универзитетската библиотека „Свети Климент Охридски“ од Битола; вториот настан се состоеше од рецитал на актерката г-ѓа Сабина Ајрула и монодрамата Битола, бабам Битола, со актерот г. Салаетин Билал, а беше организиран од „Челебија“ во партнерство со Домот на културата од Битола.

Инаку, проектот Битола, бабам Битола има за цел, по настаните кои во 2001 година ги нарушија меѓуетничките односи во овој град, да ги потсети граѓаните на културните врски кои со векови се граделе меѓу Македонците, Турците, Албанците, Власите, Евреите и другите граѓани кои живееле и живеат во него. Проектот е дел од Програмата за подо­брување на меѓуетничките односи која во Македонија ја спроведуваат Фондацијата Институт отворено општество, Фондацијата Чарлс Стјуарт Мот и белгиската Фондација Крал Бодуен. Овој проект е технички под­држан од Европскиот центар за малцински права и од Меѓународната организација за миграции.

М.И.

Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
News

Демократија и човекови права

СПЕЦИЈАЛНА ОЛИМПИЈАДА
Да победам, или да бидам храбар обидувајќи се
На 17 декември минатата година, во Скопје се одржа основачкото собрание на Спе­цијалната олимпијада, која сега веќе е регистрирана како здружение на граѓани. Ова здружение е основано од група ентузијасти, кои имаат за цел да помогнат во ин­те­грацијата на лицата со интелектуална по­преченост во општествениот живот. Својата цел тие ќе се трудат да ја постигнат преку спортско ангажирање на овие лица.
„Пријатели на Македонија“
Регионален камп за демократија - општина Зелен Град
Граѓанската организација „Пријатели на Македонија“, по втор пат, го организира „Регионалниот камп за демократија - општи­на Зелен Град“, кој се одржа во средношколскиот интернат „Боро Менков“ во Крива Паланка од 13 до 22 јануари 2003 година. Целта на кампот беше преку еду­кативен интерактивен процес на симулација да се стекнат знаења за функционирањето на локалната заедница.
ЕВРОПСКА КОМИСИЈА
Информативни точки…
Делегацијата на Европската комисија во Република Македонија, во рамките на својата Информативна работна програма, започна процес на отворање на инфор­мативни точки на ЕУ во рамките на по­стојните општински центри за информирање на граѓаните.

Животна средина

МЖСПП И РЕЦ
Јавна кампања “Заедно до почист воздух”
РЕЦ
Проценка на влијанијата врз животната средина

Култура

Локална самоуправа

ЗДРУЖЕНИЕ НА ТУРЦИТЕ „ЧЕЛЕБИЈА“
Битола, бабам Битола

Во рамките на проектот Битола, бабам Битола, што го спроведува Здружението на Турците „Челебија“ од Битола, на 24 јануари годинава, во овој град се одржа трибина на тема „Културните вредности на Битола“, на која воведничари беа г. Ѓунер Исмаил и г. Иван Додовски.
ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА
Средби меѓу граѓаните и пратениците од ИЕ 1
Во општината Кисела Вода почна да работи Канцеларија за комуникација меѓу граѓаните и парламентарците кои беа кандидати во изборната единица 1 – г. Зоран Шапуриќ, г. Игор Ива­новски, г-ѓа Каролина Ристова и г-ѓа Благородна Мингова-Крепиева.
 

©MCMS - designed by KOMA