Latest edition Contact Order by e-mail
Editorial
Events
Civil society
Education
Culture
Women
Environment
Calendar
Cover story
Reportage
Interview
Research
Views
Presentation
Publications
History of the civil society
People
Mobilization of resources
Arhive
Home
NGO Fair
2005
Events
Photo Galleries
Arhiva
Archive
Perspectives
Organizational CV
Register of Civil Organizations in Macedonia
Contact


ONLINE VERSION
PRINT VERSION

  Број 04 Мај 2001  Представување

ПРЕТСТАВУВАЊЕ
Студенстски акции во хуманитарни цели
Сојузот на студенти на Факултетот за учители и воспитувачи во Битола, е млада но мошне активна организација. Таа остварува контакти со скоро сите организации и институции во земјава што се залагаат за си што е поврзано со студентскиот живот. Но, Сојузот одржува и активни контакти со странски сродни организации. Така, амбициозниот план на ова здружение поврзан со меѓународната соработка се однесува на спроведување на еден поголем проект насловен како „Стоп на ненасилството”, заедно со француската организација Анима Фац, за кој се надеваат дека ќе добијат помош од Француската амбасада. Сојузот на битолската јавност и е познат по една хумана активност.
Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
News
Број 04 Мај 2001
Број 04 Мај 2001
Вовед
Настани
Публикации
Календар
Форум
Погледи
Представување
Донатори
Избор
 

©MCMS - designed by KOMA