Latest edition Contact Order by e-mail
Editorial
Events
Civil society
Education
Culture
Women
Environment
Calendar
Cover story
Reportage
Interview
Research
Views
Presentation
Publications
History of the civil society
People
Mobilization of resources
Arhive
Home
NGO Fair
2005
Events
Photo Galleries
Arhiva
Archive
Perspectives
Organizational CV
Register of Civil Organizations in Macedonia
Contact


ONLINE VERSION
PRINT VERSION

  Број 04 Мај 2001  Погледи

ПОГЛЕДИ
Предупредување на етничките конфликти
Меѓуетничките односи се идентификуваат како еден од расцепите по кои се групираат граѓаните во општеството и како потенцијален извор на различни тензии и конфликти. Со оглед на тоа што локалната самоуправа по дефиниција е местото каде што би требало примарно да се манифестираат голем број од потребите и интересите на граѓаните, се претпоставува дека таа треба да биде и местото каде што треба и може во најголема мера да се доживува и етничкиот идентитет и каде што треба да започне и разрешувањето на евентуалните проблеми по овој основ.
Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
News
Број 04 Мај 2001
Број 04 Мај 2001
Вовед
Настани
Публикации
Календар
Форум
Погледи
Представување
Донатори
Избор
 

©MCMS - designed by KOMA